bg_2

Studentská rada

Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť

O nás

Jsme uskupením studentů Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, kteří mají chuť angažovat se a tvořit studentský život na naší škole. Studentská rada představuje nezávislý školní orgán zaštítěn samotným vedením školy. Fungujeme již od roku 2000.

Rozdělení studentské rady


Výkonný výbor

Je uskupením 7–15 žáků školy, včetně předsedy a místopředsedy, kteří zajišťují organizaci akcí a chod Studentské rady. Jeho členové byli řádně zvoleni výkonným výborem a poté schváleni valným shromážděním. Schůze výkonného výboru jsou veřejné a konají se dvakrát týdně během velké přestávky v učebně 2105. Možnost vstupu do výboru má každý student, jenž se zúčastní předem ohlášeného výběrového řízení.


Valné shromáždění

Je tvořeno zástupci tříd. Jeho hlavní funkcí je zprostředkovat komunikaci mezi výkonným výborem a členy všech tříd. Dále mají jednotliví zástupci za úkol prezentovat sympatie tříd při volbě předsedy SR a náleží jim také právo nesouhlasit se zvolením člena výkonného výboru. Členové tříd jsou povinni si zvolit svého předsedu třídy většinovým hlasováním za přítomnosti třídního učitele.


Seznam členů

Předsedkyně

Veronika Orbesová

Členové

Jan Anděl
Adéla Hečková
Lukáš Horák
Filip Langer
Eliška Němcová
Tereza Plášková
Adam Rajch
Milan Švenda
Václav Tarabus
Ondřej Uher

Foto studentské rady

Předsedkyně

Veronika Orbesová

Členové

Jan Anděl
Adéla Hečková
Lukáš Horák
Filip Langer
Eliška Němcová
Tereza Plášková
Adam Rajch
Milan Švenda
Václav Tarabus
Ondřej Uher

Foto studentské rady

Tyto stránky vytvořili Jakub Frgal, Vojtěch Kovařík a Lukáš Zuzaník