Studentská rada

Gymzl

Studentská rada Gymzl


Jsme uskupením studentů Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, kteří mají chuť angažovat se a tvořit studentský život. Studentská rada představuje nezávislý školní orgán zaštítěn samotným vedením školy. Fungujeme již desátým rokem.


Rozdělení studentské rady

Výkonný výbor

Je uskupením 7-15 žáků školy, kteří zajišťují organizaci akcí a chod studentské rady. Jeho členové byli řádně zvoleni výkonným výborem a poté schváleni valným shromážděním. Schůze výkonného výboru jsou veřejné. Konají se vždy v pondělí a středu během velké přestávky v učebnách 2. pavilonu. Možnost vstupu do výboru má každý student, jenž se zúčastní předem ohlášeného výběrového řízení.

Valné shromáždění

Je tvořeno zástupci tříd. Jeho hlavní funkcí je zprostředkovat komunikaci mezi výkonným výborem a členy všech tříd. Dále mají jednotliví zástupci za úkol prezentovat sympatie tříd při volbě předsedy SR. Náleží jim také právo nesouhlasit se zvolením člena výkonného výboru. Členové tříd jsou povinni si zvolit svého předsedu většinovým hlasováním za přítomnosti třídního učitele.

Seznam členů výkonného výboru

Martin Tůma

Sofia Kazina

Hana Střelcová

Ondřej Tůma

Filip Kocián

Lucie Hrubá

Petr Molek

Veronika Kučerová

Adéla Košacká

Adam Martinec

Adam Penčev

Matěj Mikel

Studenstká rada

info@gymzlrada.cz

design: Ondřej Tůma